Samenwerkingsverband voor zelfstandige specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn.

Steeds meer mensen met een complexe zorgbehoefte wonen thuis. Ook thuiswonende ouderen hebben behandelvragen die passen bij het vakgebied van de specialist ouderengeneeskunde. De huisarts is in de eerste lijn het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de algemene medische zorg voor kwetsbare ouderen. Wanneer de problematiek van de oudere patiënt complexer wordt en daarmee de huisartsgeneeskundige zorg overschrijdt, is expertise van een specialist ouderengeneeskunde noodzakelijk. De specialist ouderengeneeskunde ziet deze patiënten bijvoorbeeld tijdens een vast spreekuur in de huisartsenpraktijk of tijdens een huisbezoek. Regelmatig is er overleg tussen de specialist ouderengeneeskunde, de huisarts en eventuele andere betrokken disciplines tijdens een multidisciplinair overleg (MDO).

Binnen Coöperatie GeriHome werken de leden samen om onze expertise van complexe zorg in de thuissituatie aan te bieden. De werkzaamheden van de leden van Coöperatie GeriHome worden vergoed onder de beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiervoor zijn contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. De leden van Coöperatie GeriHome zijn specialisten ouderengeneeskunde. Dit is een wettelijk geregeld beroep met kwaliteitseisen in het kader van de wet BIG. Het kwaliteitshandboek voor de specialist ouderengeneeskunde van beroepsvereniging Verenso is leidend voor het professioneel handelen van leden van Coöperatie GeriHome. Leden voldoen eveneens aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en gebruiken allemaal het elektronisch patiëntendossier Ysis van GeriMedica, dat gecertificeerd is door beroepsvereniging Verenso, voor dossiervoering en declaraties bij de zorgverzekeraars en zorgkantoren.