Coöperatie GeriHome U.A. heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland voor het uitvoeren van werkzaamheden in de thuissituatie. Deze werkzaamheden worden door de leden van Coöperatie GeriHome U.A. uitsluitend uitgevoerd op verwijzing van de huisarts. De werkzaamheden vallen onder het verplichte eigen risico van de zorgverzekering.

De leden van Coöperatie GeriHome U.A. declareren hun werkzaamheden in de thuissituatie via Coöperatie GeriHome U.A. bij de zorgverzekeraars. De verzekeraars vermelden daarom Coöperatie GeriHome U.A. op de zorgkostenfactuur.

Heeft u vragen over de reden van verwijzing door uw huisarts aan de specialist ouderengeneeskunde dan kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts. Voor andere vragen over de declaraties kunt u contact opnemen met de administrateur (Jan den Hollander) van Coöperatie GeriHome U.A. op telefoonnummer 06-51 29 84 55.